Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018

Tóm tắt các chỉ tiêu lớn của năm học 2017-2018

Tài liệu đính kèm: Tải về

PHÒNG GD & ĐT TÂN YÊN

TRƯỜNG THCS TÂN TRUNG

 
  

 

 

Số: ......./KH-THCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 
  

 

 

Tân Trung, ngày….. tháng 9 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

 
  

 

 

Căn cứ Quyết định số 1242/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ vào kế hoạch số 16/KH-THCS ngày 05/9/2017 của Phòng GD&ĐT huyện Tân Yên về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018;

Căn cứ vào kế hoạch số 55/GD&ĐT ngày 21/2/2017 về việc thực hiện nhiệm vụ phổ cập xóa mù chữ năm 2017;

Căn cứ vào kế hoạch số 15/KH-THCS ngày 22/8/2017 về việc thực hiện kế hoạch giảng dạy môn Quốc phòng – An ninh năm học 2017-2018;

Căn cứ vào kế hoạch số 17/KH-GD&ĐT ngày 12/9/2017 của Phòng GD về việc thực hiện công tác khảo thí kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2017-2018;

Căn cứ vào kế hoạch số 18/KH-GD&ĐT ngày 12/9/2017 của Phòng GD&ĐT huyện Tân Yên về việc Tổ chức thi học sinh giỏi cấp huyện năm học 2017-2018;

Căn cứ vào kế hoạch số 19/KH-GD&ĐT ngày 12/9/2017 của Phòng GD&ĐT Tân Yên về việc tổ chức thi GVG cấp huyện THCS chu kỳ 2017-2019;

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức các giải TDTT huyện Tân Yên năm 2017;

Căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 và đặc điểm tình hình thực tế, trường THCS Tân Trung xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 cụ thể như sau:

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ NĂM HỌC 2016-2017 VÀ

TÌNH HÌNH ĐẦU NĂM HỌC 2017-2018

I/. Kết quả năm học 2016- 2017

1. Duy trì và phát triển sĩ số HS

- Tổng số lớp: 12

- Tổng số HS: 358 HS

2. Xếp loại hạnh kiểm

- Tốt: 71,9%

- Khá: 25,7%

- TB: 2,51%

- Yếu: 0

3. Xếp loại học lực

- Giỏi: 10,06%

- Khá: 50,84%

- TB: 36.3%

- Yếu: 3.07%

- Không có HS xếp loại học lực Kém.

4. Kết quả các cuộc thi

a) HSG văn hóa

- Thi HSG cấp huyện đạt:

+ Thi HSG văn hóa: đạt 5 giải trong đó: 01 giải Ba, 01 KK môn Địa lý 8; 01 giải Ba môn Lịch sử 8; 01 giải Ba môn Tiếng Anh 7, 01 KK Toán 6.

+ Các cuộc thi qua mạng: đạt 5 giải; trong đó đạt những giải sau: 1 giải 3 Lý 9; 03 giải khuyến khích môn Toán TV 7, 8; Toán Tiếng Anh 8.

+ Thi Thực hành – Thí nghiệm: đạt 3 giải trong đó: giải Nhì môn Sinh học; giải Ba môn Vật lý; KK môn Hóa học.

- Thi HSG cấp tỉnh: đạt 01 giải Ba môn Vật lý mạng.

+ Các cuộc thi khác: Liên môn, Tin học trẻ có học sinh tham gia song kết quả chưa cao. Xếp thứ 18/23.

+ Thi sáng tạo KHKT: Đạt 01 giải Nhất mô hình sáng tạo đẹp nhất. Xếp thứ 6/23 trường.

+ Thi Giai điệu tuổi hồng: xếp thứ 17/23 trường.

b) Thể chất:

- Thi TDTT cấp huyện, tỉnh: Đạt 18 giải, trong đó cấp tỉnh: 02 giải Ba môn Đẩy gậy; cấp huyện đạt 16 giải: 3 giải nhất, 03 giải nhì, 10 giải Ba. Xếp thứ 10/23 trường, tăng 10 bậc so với năm học 2015-2016. Vượt 5 bậc so với chỉ tiêu giao.

5. Xét tốt nghiệp và thi THPT

- Xét tốt nghiệp:

+ Tổng số HS tham gia dự xét tốt nghiệp: 89

+ Tổng số học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS: 87 đạt 97,8%.

+ Tổng số HS không được công nhận tốt nghiệp THCS: 02 chiếm 2,2%.

- Thi THPT:

+ Trung bình 3 môn (Toán, Văn, Anh): xếp thứ 5/23 xã, thị trấn

+ Xếp điểm trung bình 70% học sinh dự thi: đứng thứ 13/23 xã, thị trấn.

- Xếp loại thi đua công tác Đội: Vững mạnh.

- Tổng điểm thi đua nhà trường: 71 điểm, xếp 23/23( vi phạm sinh con thứ 3).

II. Tình hình năm học 2017 - 2018

1. Quy mô: Số lớp 12, Số HS : 364, trong đó:

- Khối 6: 94 hs

- Khối 7: 84 hs

- Khối 8: 86 hs

- Khối 9: 100 hs

2. Đội ngũ: Tổng số CBGV: 28, trong đó CBQL:2 (ĐH: 2), giáo viên: 23 (Đại học: 17; Cao Đẳng: 6), hành chính: 3 (Thạc sĩ: 1, Cao đẳng 2).

3. Cơ sở vật chất

- Phòng học kiên cố: 12; Bàn ghế, các trang thiết bị trong lớp cơ bản đủ.

- Sân chơi, bãi tập : đảm bảo tập luyện các môn thể thao.

- Các điều kiện cho năm học mới đã được đảm bảo dạy và học bình thường.

- Không khí năm học mới phấn khởi, đoàn kết, tự tin.

4. Đánh giá chung

* Thuận lợi:

- Số lượng và chất lượng GVG các cấp ngày càng được nâng lên; tỉ lệ GV đạt chuẩn về trình độ: 100%; GV có trình độ trên chuẩn chiếm tỷ lệ cao.

- Một số GV có năng lực chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, có trách nhiệm, tâm huyết với nghề.

- Chất lượng GD hai mặt, giáo dục mũi nhọn, đặc biệt kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 của nhà trường ngày càng được cải thiện về cả số lượng và chất lượng, dần đi vào ổn định.

- Chính quyền địa phương, hội PHHS thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện cả về vật chất và tinh thần khích lệ tinh thần dạy và học.

* Khó khăn:

- Kỷ cương, trách nhiệm trong công tác quản lý còn chưa sâu sát, còn nể nang, ngại va chạm. Chưa thực hiện tốt vai trò người đứng đầu trong lĩnh vực chuyên môn.

- Việc đổi mới phương pháp dạy học còn chậm, việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy còn chưa được thường xuyên, liên tục.

- Kết quả học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh còn thấp so với mặt bằng chung của các trường trong huyện.

- Công tác bồi dưỡng ,nâng cao kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên còn nhiều hạn chế. Trách nhiệm trong việc thực thi nhiệm vụ được phân công chưa cao, chưa có sự say mê, chưa nhiệt huyết. Chất lượng giáo viên giỏi các cấp còn thấp .

- Việc quy hoạch khuôn viên nhà trường còn chậm. Chưa có tường rào ngăn cách với hộ dân xung quanh nên làm ảnh hưởng đến an ninh, môi trường...

- Còn nhiều học sinh có lực học yếu, chưa tự giác, cố gắng trong học tập.

- Công tác phối hợp với các ngành, ban giáo dục các thôn, với gia đình học sinh chưa thường xuyên.

- Còn nhiều PHHS đi làm ăn xa, gửi con cho ông bà, người thân nên việc chăm lo, quản lý các em chưa thường xuyên, còn ỉ lại cho nhà trường.

Phần thứ hai

KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018

A. Mục tiêu, nhiệm vụ

1. Mục tiêu

a. Mục tiêu chung

- Tăng cường kỷ cương, nền nếp trường, lớp học nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục theo hướng thực chất và bền vững. Chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục pháp luật và ý thức, trách nhiệm công dân đối với xã hội, cộng đồng; quan tâm giáo dục thể chất, kiến thức quốc phòng an ninh và hướng nghiệp cho HS, kết hợp hài hòa dạy chữ, dạy người và dạy nghề, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hiện đại và có văn hóa.

- Tổ chức triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, chất lượng dạy và học tiếng Anh.

b. Mục tiêu cụ thể

- Tuyển sinh 100% HS hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6.

- Củng cố vững chắc và nâng cao chất lượng phổ cập, phấn đấu phổ cập THCS đạt mức độ 3; tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt 99% trở lên.

- Duy trì và nâng cao chất lượng đại trà, chất lượng mũi nhọn, thi tuyển sinh vào lớp 10, TDTT, thi GVDG cấp huyện vòng 1 đạt mục tiêu đề ra...

- Thực hiện có hiệu quả chủ đề năm học: “Tăng cường kỷ cương, nền nếp trường lớp học; nâng cao đạo đức, lối sống của đội ngũ nhà giáo và học sinh, sinh viên; tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục”.

2. Nhiệm vụ

- Coi trọng quàn lý chất lượng, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, lấy hiệu quả công việc làm tiêu chí đánh giá, xếp loại CB,GV,NV. Thực hiện nghiêm túc Thông tư 09/2009/TT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và dào tạo về 3 công khai, các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kiểm tra nội bộ; tăng cường kiểm tra đột xuất; xử lý nghiêm các sai phạm, thông báo công khai trước tập thể, giữ vững trật tự, kỷ cương nhà trường.

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý và giảng dạy. Xây dựng đầy đủ các kế hoạch và triển khai có hiệu quả.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp, đổi mới nội dung, chương trình, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học, sinh hoạt chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

- Phối hợp chặt chẽ với gia đình và cộng đồng trong việc quản lý và giáo dục học sinh. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, sinh hoạt tập thể, tham gia thi Giai điệu tuổi hồng do Phòng GD tổ chức.

- Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh theo lộ trình Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 03/8/2016 của UBND huyện Tân Yên về đổi mới dạy và học tiếng Anh trong các trường TH, THCS trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020.

B. Các chỉ tiêu, giải pháp thực hiện

I. Chỉ tiêu

1. Phổ cập, phát triển số lượng

- Tuyển sinh 100% học sinh hoàn thành chương trình lớp 5 vào lớp 6;

- Bỏ học 9 tháng dưới 0,7%, 12 tháng dưới 1%;

- Duy trì phổ cập THCS đạt mức độ 2.

2. Xếp loại hạnh kiểm

  • Xếp loại Tốt, Khá: 95% trở lên(trong đó, loại Tốt: 70% trở lên), TB: dưới 5%; yếu 0%; Không có học sinh vi phạp pháp luật.

3. Xếp loại học lực.

- Xếp loại giỏi: 10-11%, khá: 40-45%, yếu: < 4%, kém: 0%;

- Tốt nghiệp lớp 9 : 99% trở lên

4. Kết quả các cuộc thi.

* GVDG cấp huyện: 5 - 7 đ/c.

* Học sinh giỏi:

- HSG cấp huyện: 12-15 giải, phấn đấu xếp thứ 18-19

- HSG cấp tỉnh: 1-2 giải, phấn đấu xếp thứ 17-18.

- Thi sáng tạo KHKT: Phấn đấu đạt giải Ba cấp huyện trở lên, có sản phẩm thi cấp tỉnh, phân đấu xếp thứ 12.

- Thi tuyển sinh lớp 10: phấn đấu xếp thứ 11-13.( Toán: 6,5; văn 6,5; Anh: 5,5).

- Chất lượng khảo sát 8 môn cơ bản khối 6,7,8: xếp thứ 15.

* Thể thao: 12-15 giải cấp huyện; cấp tỉnh 2-3 giải, xếp thứ 10-13.

* Trang trí lớp học phấn đấu xếp loại Tốt; Phong trào đội thiếu niên: đạt Vững mạnh trở lên.

5. Xây dựng CSVC

- Sử dụng có hiệu quả 12 phòng học kiên cố, xây tường rào ngăn cách khu nhà dân.

- Hoàn thiện đủ các phòng chức năng, thư viện theo tiêu chí trường chuẩn quốc gia(phấn đấu hoàn thành tháng 11/2017).

- Phối hợp, vận động phụ huynh học sinh toàn trường ủng hộ kinh phí tăng cường CSVC dần đáp ứng yêu cầu trường chuẩn quốc gia.

- Tham mưu với UBND xã hỗ trợ kinh phí chỉnh trang lại khuôn viên, láng lại sân trường, quét vôi ve lại toàn bộ các khu nhà cấp 4, xây tường rào và một số hạng mục công trình quan trọng khác...

6. Xếp loại cuối năm học

- Trường: Xếp thứ 12, phấn đấu đạt Tiên tiến trở lên.

- Tham mưu xây dựng Chi bộ :Trong sạch vững mạnh.

- Phối hợp xây dựng Công đoàn: Vững mạnh trở lên.

- Phối Hợp xây dựng củng cố Đoàn thanh niên hoạt động sôi nổi, hiệu quả

- Chỉ đạo Đội thiếu niên duy trì tốt nề nếp, hoạt động sáng tạo, hiệu quả, thi đua cuối năm đạt Vững mạnh trở lên.

 

 

II. Biện pháp

1. Giáo dục đạo đức

- Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề nâng cao chất hoạt động của tổ chủ nhiệm, bình xét GV chủ nhiệm giỏi cấp trường.

- Các giờ GDCD, HĐNGLL, lồng ghép giáo dục ATGT, GD pháp luật, phòng chống HIV/AIDS, vệ sinh an toàn thực phẩm và các tệ nạn xã hội.

- Đẩy mạnh phong trào tự quản, thực hiện mỗi hs có một địa chỉ cụ thể chăm sóc ở trường.

- Yêu cầu tất cả các lớp đều có danh sách họ tên, thôn, xóm và số điện thoại của phụ huynh treo tại lớp để liên lạc thường xuyên.

- Phối hợp với TT Viễn thông Tân yên ký hợp đồng dịch vụ Sổ liên lạc điện tử, thường xuyên liên lạc, thông tin đến phụ huynh qua tin nhắn điện thoại.

- TPT tham mưu với Hội đồng thi đua xây dựng nội qui học sinh dựa trên tiêu chí trường học thân thiện, rèn kỹ năng sống, cách ứng xử văn hoá, tinh thần thái độ học tập, hoài bão ước mơ, tình cảm hành vi đạo đức, thói quen làm việc tập thể, ý thức chấp hành nội qui, chấp hành pháp luật, không lôi kéo người ngoài vào trường học, không gian lận trong kiểm tra, thi cử, không sử dụng điện thoại di động trong giờ học; cùng GV chủ nhiệm cho học sinh ký cam kết với nhà trường không vi phạm các tệ nạn xã hội, trộm cắp, không sử dụng, mua bán các chất ma túy, thuốc lá bia rượu, chất cháy nổ, các loại đồ chơi bạo lực, không vi phạm an toàn giao thông...

- GVCN thường xuyên bám lớp, kịp thời thông báo đến phụ huynh những thông tin chính xác và cần thiết để phối hợp cùng giáo dục HS...

2. Nâng cao chất lượng văn hoá

- Thư ký hội đồng, tổ trưởng chuyên môn phối hợp GV trực ban theo dõi chấm ngày, giờ công từng GV, NV, việc chấp hành các qui định trong giờ lên lớp.

- Tổ trưởng tổ chức dự giờ thăm lớp, lên lịch từ thứ 2 thông báo tại văn phòng. Tập trung cao cho chất lượng giáo án và chất lượng giờ dạy.

- Phó hiệu trưởng xây dựng Kế hoạch dạy học đảm bảo kịp thời, khoa học, sáng tạo, hiệu quả; giao chất lượng bộ môn ngay từ đầu năm học.

- Giáo viên chủ động xây dựng chương trình trên cơ sở chương trình khung đảm bảo khoa học, sáng tạo và hiệu quả.

- Chỉ đạo GV xây dựng và nộp ngân hàng đề thi cho nhà trường quản lý, theo dõi.

- Khuyến khích GV thành lập các câu lạc bộ văn hoá, bồi dưỡng HSG, huy động sự ủng hộ của phụ huynh học sinh.

- Bồi dưỡng HSG về văn hoá với phương thức giáo viên và học sinh cùng làm việc. Tổ chức cho học sinh thi làm đồ dùng học tập, sử dụng thiết bị thực hành. Có kế hoạch tổ chức phụ đạo học sinh yếu, kém, bồi dưỡng học sinh khá giỏi ngay từ đầu năm học.

- Cải tiến việc ra đề thi, kiểm tra các bộ môn theo yêu cầu mới; học sinh hiểu bài, vận dụng được, tránh ra đề thi kiểm tra máy móc học thuộc lòng. Tổ chức kiểm tra nghiêm túc, chấm chữa, trả bài cho học sinh kịp thời. 100% số bài kiểm tra của học sinh phải được chấm, chữa và nhận xét đầy đủ. Các bài thi, kiểm tra của học sinh phải được lưu giữ đầy đủ, 100% số tiết dạy học sinh được kiểm tra đánh giá.

- Giao chỉ tiêu chất lượng văn hoá cho từng lớp, chỉ tiêu học sinh giỏi các cấp cho từng giáo viên.

- Tổ chức thi khảo sát đồng đội HSG cấp huyện, cấp tỉnh, tổng hợp đánh giá và xếp loại theo thứ tự mỗi đồng đội.

- Ban thi đua xây tiêu chí thi đua đảm bảo phát huy hết vai trò, tinh thần trách nhiệm, khách quan, công bằng.

- Tiếp tục nâng cấp mạng intenet tạo điều kiện cho GV, HS học tập.

3. Giáo dục thể chất thẩm mỹ, môi trường, nghiên cứu khoa học kỹ thuật

a. Thể chất, thẩm mỹ, môi trường

- Dạy nghiêm túc chương trình môn thể dục nội khoá. Mua sắm, trang bị dần trang thiết bị, dụng cụ tập luyện, chủ động phòng chống tai nạn, thương tích cho trẻ.

- Tổ chức cho học sinh chơi ít nhất 3 trò chơi dân gian, thi đấu vào các buổi ngoại khoá. Phát huy phong trào tự quản giao khoán lớp học, khu vực vệ sinh, khu vực trồng, chăm sóc vườn cây cho từng lớp, từng HS Đ/c TPT chỉ đạo cùng 12 giáo viên chủ nhiệm là thành viên.

- Thành lập và duy trì sinh hoạt các CLB thể thao ngay từ đầu năm học với đầy đủ các môn: bóng bàn, , cờ vua, điền kinh, bóng chuyền...Phân công 3 đ/c giáo viên chuyên trách phụ trách các CLB. Bố trí sân tập TDTT hợp lý, cơ bản đủ dung cụ tập luyện.Tham gia đầy đủ có chất lượng các cuộc thi TDTT do cấp trên tổ chức.

- Củng cố chi hội chữ thập đỏ cấp trường với 100% CBGV tham gia do đồng chí bí thư chi bộ phụ trách. Bảo quản sử dụng nước sạch, công trình vệ sinh tự hoại, có tủ thuốc, phòng y tế, có kế hoạch vệ sinh môi trường, kế hoạch khám, theo dõi sức khoẻ học sinh, phối hợp với trạm y tế tuyên truyền dịch tễ, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho HS.

- Thực hiện nói lời hay, làm việc tốt, không nói tục, chửi bậy, vẽ, viết bậy. Xây dựng Quy định ứng xử văn hóa trong nhà trường. Xây dựng Câu lạc bộ Văn nghệ do đ/c Đức Anh, đ/c Lâm phụ trách.

- Chào hỏi lễ phép với cha mẹ, thầy cô giáo và khách đến trường.

- Học sinh mặc đồng phục 2 buổi/tuần vào thứ 2, 5 hàng tuần.

- Đảm bảo tốt công tác vệ sinh học đường trong trường học, có nước uống sạch cho CBGV, học sinh, có đủ công trình vệ sinh, có tủ thuốc, phòng y tế. Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho học sinh vào đầu năm và cuối năm học, tiêm phòng uốn ván cho học sinh nữ lớp 9, giáo dục giới tính cho học sinh. Thường xuyên phổ biến phòng chống các bệnh thường gặp ở học sinh.

- Tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo hiểm y tế đến phụ huynh và học sinh, động viên 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể.

b. Nghiên cứu sáng tạo KHKT, sáng tạo TTN-NĐ, soạn giáo án điện tử E-learning

- Thành lập 02 nhóm nghiên cứu KHKT, sáng tạo TTN-NĐ, giáo án điện tử E-learning ở 2 tổ chuyên môn, trong đó: mỗi tổ làm 2 sản phẩm/1 nội dung.

- Các tổ trưởng lập kế hoạch và tổ chức cho các nhóm thực hiện đúng kế hoạch.

- Các sản phẩm đạt giải cấp huyện, tỉnh, toàn quốc được thưởng điểm thi đua và phần thưởng tương xứng.

4. Xây dựng đội ngũ

- 100% giáo viên không vi phạm chính sách pháp luật của nhà nước, đạo đức nhà giáo, quy chế chuyên môn.

- 100% giáo viên biết và sử dụng thành thạo công nghệ thông tin.

- 100% giáo viên hoàn thành chương trình bồi dưỡng thường xuyên theo thông tư 31/TT/2011-BGDĐT ngày 08/8/2011 của bộ GDĐT.

- Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 04/7/2014 của thường vụ tỉnh uỷ Bắc Giang về “chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh”.

Thực hiện nghiêm Hướng dẫn số: 176-HG/BTCHU-PNV về việc đánh giá, bình xét xếp loại cán bộ công chức, viên chức, nguời lao động hàng tháng đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc Huyện Uỷ, UBND huyện.

- Thực hiện việc chấm giờ công, ngày công với tất cả mọi người.

- Phân công trực ban, giao ban, hội họp theo tinh thần phát huy cao nhất nguyên tắc tập trung - dân chủ, không bỏ sót việc.

- Hiệu trưởng : Không xét danh hiệu thi đua, nếu đơn vị xếp thứ hạng thấp.

- Phó hiệu trưởng : Không xét LĐTT nếu kết quả chuyên môn thấp, tụt hạng.

- Các tổ trưởng chuyên môn: không xét LĐTT nếu tổ mất đoàn kết hoặc chất lượng các bộ môn, hiệu quả công tác trong tổ thấp.

- Tổng phụ trách: Không xét LĐTT nếu phong trào đội không đạt vững mạnh.

- Cá nhân: không xét LĐTT nếu không hoàn thành chỉ tiêu đăng ký hoặc vi phạm đạo đức nhà giáo, phát ngôn thiếu chuẩn mực gây ảnh hưởng xấu đến đồng nghiệp, nhân dân, học sinh, vi phạm quy chế chuyên môn, vi phạm phát luật...

- Tập trung đầu tư cho kế hoạch nâng cao chất lượng giờ lên lớp, kế hoạch tự học tự rèn trở thành giáo viên giỏi.

5. Công tác quản lý

a. Quản lý con người

- Thực hiện việc giao quyền tự chủ. Công khai, minh bạch các khoản thu trong nhà trường.

- Nâng cao trách nhiệm người đúng đầu, tăng cường dân chủ, kỷ cương nề nếp, đạo đức nhà giáo, tăng cường quản lý hành chính.

- Người được giao phụ trách một nhiệm vụ phải đánh giá xếp loại các thành viên công khai và lưu văn bản ngay sau khi kết thúc nhiệm vụ.

- Tổ chức đăng ký thi đua với tất cả CC,VC, lưu ý đến việc khen thưởng nhân viên tổ văn phòng, khuyến khích phó hiệu trưởng, giáo viên có thành tích cao đăng kí danh hiệu chiến sỹ thi đua.

- Xây dựng thang điểm thi đua phù hợp lấy hiệu quả công tác làm tiêu trí chủ yếu.

- Thực hiện tốt việc đánh giá cán bộ quản lí và giáo viên, nhân viên theo chuẩn các cấp học. Quy định về sự phối hợp giữa chuyên môn, công đoàn, đoàn thanh niên, quy định khen thưởng nội bộ, đánh giá xếp loại CC,VC, NV, lưu vào hồ sơ hàng năm theo quy định.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi nhiệm vụ, thực hiện văn hóa công sở của CB, CC, VN để nâng cao ý thức, tổ chức, tinh thần thái độ làm việc và các quy tắc ứng xử trong trường học

b. Quản lý tài chính

- Thực hiện việc giao quyền tự chủ. Công khai, minh bạch các khoản thu trong nhà trường.

- Thực hiện nghiêm luật ngân sách, tài chính, kế toán, chống thu, chi sai nguyên tắc, nhất là lạm thu trong trường.

- Xây dựng nội qui cơ quan, quy chế chi tiêu nội bộ. Công khai minh bạch các nguồn thu, chi theo quy định 3 công khai. Kế toán lập kế hoạch chi tiêu, phân bổ ngân sách vào tháng 1/2018.

- Tiết kiệm chi tiêu, tập trung ngân sách vào các nhiệm vụ chuyên môn, vừa đảm bảo cho hoạt động vừa có tính kích cầu.

- Làm tốt công tác nêu gương “người tốt, việc tốt” có chính sách ưu đãi với giáo viên giỏi, giáo viên có học sinh giỏi.

c. Quản lý tài sản, cơ sở vật chất.

- Xây dựng quy định bảo quản và sử dụng CSVC trang thiết bị.

- Thực hiện việc giao tài sản cho các phòng, các tổ, các lớp.

- Phân công GV, học sinh vệ sinh, tu bổ, chăm sóc vườn trường, khu vệ sinh chung, có kế hoạch cải tạo vườn trường trước khu nhà hiệu bộ trong năm 2017.

6. Công tác đoàn thể

* Đoàn, Đội

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào tự quản, nâng cao các tiêu chí của phong trào xây dụng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

- Phân công giáo viên chủ nhiệm, giáo viên trực ban phối hợp với TPT duy trì nề nếp và các hoạt động ngoại khoá, theo dõi bình xét thi đua các chi đội, tổ chức giáo dục rèn luyện đội viên tiến bước lên Đoàn.

- Mỗi tuần liên đội kiểm tra nội vụ các chi đội một lần về đồ dùng học tập. kiểm tra hàng ngày vệ sinh cá nhân, các khu vực được phân công vệ sinh, chăm sóc

- Xác lập rõ mối quan hệ giữa Đội và Chủ nhiệm, mỗi chủ nhiệm là một anh, chị phụ trách.

- Tham mưu cho chi bộ chỉ đạo công tác Đoàn thanh niên có yêu cầu cao đối với giáo viên, cử đảng viên phụ trách các mảng công việc.

- Đoàn thanh niên phải chịu trách nhiệm với chi bộ, trong việc rèn luyện, chăm lo, chỉ đạo Đội thiếu niên.

- Đề nghị Công Đoàn phối hợp đẩy mạnh phong trào thi đua dậy tốt, tạo điều kiện cho GV vươn lên. Phải thực sự tận tâm tận lực với học sinh, với công việc được giao, tập trung xây dựng các chuẩn mực về : Đạo đức, tâm huyết nhà giáo, văn hoá ứng xử, văn hoá công sở.

7. Công tác XHHGD

- Tham mưu đẩy mạnh hoạt động của TTHTCĐ, HĐGD, hội khuyến học cấp xã, biểu dương các gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học. Tiếp tục vận động các gia đình, dòng học, cơ quan xây dựng quĩ khuyến học,

+ Duy trì việc tổng kết công tác giáo dục xã tuyên dương khen thưởng cấp xã cho GV, HS có thành tích vào cuối năm học.

- Củng cố ban đại diện cha mẹ học sinh, hoạt động đúng điều lệ. Mỗi giáo viên phải tích cực tuyên truyền tạo điều kiện, tư vấn cho cha mẹ học sinh quản lý, giáo dục các em. Vận động hội tự nguyện huy động nguồn lực cho giáo dục.

- Phối hợp các ngành, các cấp cùng vào cuộc, cùng chăm lo cho giáo dục địa phương, vận động lòng hảo tâm của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.

Phần thứ ba

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Hiệu trưởng phụ trách chung, tham mưu với cấp uỷ thành lập các tiểu ban, các hội đồng tư vấn để triển khai kế hoạch năm học. Duyệt kế hoạch và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của các tổ chuyên môn.

- Phó hiệu trưởng họp với các tổ chuyên môn đề ra đề ra chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ phân công trong tháng 9; phụ trách chuyên môn, phổ cập, lao động, hồ sơ tự đánh giá CSGD, duyệt phân phối chương trình...và các nhiệm vụ khác khi hiệu trưởng phân công.

- Các tổ trưởng chuyên môn tổ chức cho tổ viên đăng ký nội dung đổi mới, hội thảo đề xuất những biện pháp nâng cao chất lượng GD, xây dựng quy chế hoạt động của tổ từ 25/9.

- Tổng phụ trách cùng giáo viên chủ nhiệm lớp, xây dựng nội quy trường, lớp các chuẩn mực đạo đức học sinh. đánh giá phong trào các lớp từ tháng 9/2016.

- Các cá nhân lập kế hoạch thực hiện và duyệt kế hoạch với Phó hiệu trưởng trước 30/9/ 2016, tiến hành tự đánh giá xếp loại GV,NV hàng tháng theo qui định.

- Đề nghị đảng uỷ, UBND, các ngành đoàn thể quan tâm đẩy nhanh tiến độ kiên cố hoá lớp học, chỉnh trang lại khuôn viên, hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo cho công tác dạy và học.

- Đề nghị ban đại diện CMHS phối hợp quản lý học sinh ngoài giờ trên lớp, xây dựng góc học tập và thời gian biểu cho con em mình; thường xuyên quan tâm, phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc ủng hộ kinh phí hỗ trợ, khuyến học, khuyến tài...

* Năm học 2017-2018 tiếp tục chủ đề “Tăng cường kỷ cương, nền nếp trường lớp học; nâng cao đạo đức, lối sống của đội ngũ nhà giáo và học sinh, sinh viên; tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục”, năm học tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 4/11/2013 của ban chấp hành trung ương Đảng khoá XI về “Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo” đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hứng XHCN và hội nhập quốc tế. Trên cơ sở những thuận lợi của năm học trước và những khuyết điểm tồn tại, tập thể giáo viên trường THCS Tân Trung cần tập trung công sức trí tuệ, tích cực rèn luyện phấn đấu vươn lên mỗi đồng chí tự khẳng định chỗ đứng của mình trước tập thể, tập trung sức lực vào các mục tiêu chính như GVG, HSG, TDTT, kết quả thi vào THPT..., phát triển nhanh cơ sở vật chất, làm tốt công tác XHHGD. Quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học đã đề ra.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT;

- UBND xã;

- PHT, Các tổ CM;

- BCH công đoàn;

- Ban ĐDCMHS;

- Công an, phụ nữ,đoàn TN xã;

- CB, CC,VC nhà trường;

- Lưu: VT.

THIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Ngô Quốc Huy

 

 

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ

PHÒNG GD&ĐT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH HÀNG THÁNG

 

*Tháng 8/2017

  • Thực hiện công tác phổ cập giáo dục.

- Hoàn thành công tác tuyển sinh, xét lên lớp lần 2, biên chế sĩ số các lớp.

  • Chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới.
  • Học chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên.

- Tổ chức cho HS thi khảo sát đồng đội HSG cấp tỉnh khối 9

- Vào năm học mới (28/8)

- Thực hiện tuần giáo dục tập thể

*Tháng 9/2017

- Tổ chức khai giảng năm học mới.

- Tổ chức Hội nghị cán bộ công chức(21/9/2017).

- Ban hành tiêu chí đánh giá, xếp loại CB,GV,NV.

- Xây dựng các loại kế hoạch; XD chương trình các môn.

- Tổ chức các Đại hội Chi đoàn, Liên đội.

- Xây dựng kế hoạch Trang trí lớp học.

- Kiện toàn công tác tự đánh giá CSGD, thu thập minh chứng...

- Duyệt kế hoạch chuyên môn, kế hoạch tổ và kế hoạch cá nhân.

- Thi TDTT theo lịch của PGD

- Bồi dưỡng học sinh giỏi văn hóa.

- Tổ chức các CLB bồi dưỡng học sinh giỏi văn hoá, thể chất.....

- Họp cha mẹ học sinh.

* Tháng 10/2017

- Tổ chức hội giảng chào mừng ngày PNVN và ngày 20/11; Kiểm tra kiến thức giáo viên.

- Kiểm tra chuyên đề, kiểm tra toàn diện GV, gồm các đ/c sau: đ/c Trần Xuân Đông.

- Thi GVG cấp tỉnh vòng II.

- Bồi dưỡng học sinh gỏi văn hóa, TDTT.

- Hoàn thiện hồ sơ phổ cập.

- Thi TDTT: theo KH của PGD.

- Thi ý tưởng khoa học kỹ thuật cấp huyện.

- Tổ chức chấm thi trang trí lớp.

- Kỷ niệm ngày Phụ nữ VN 20/10.

- Sinh hoạt chuyên đề cụm CM

- Xây dựng ngân hàng đề KT.

- Kiểm tra giữa kỳ 1.

* Tháng 11/2017

- Thi sáng tạo KHKT cấp huyện.

- Tiếp tục hội giảng.

- Bồi dưỡng học sinh giỏi.

  • Thi TDTT.

- Tiếp tục kiểm tra chuyên đề, tiếp tục kiểm tra toàn diện Đ/c Vi Thị Thu Thủy, Vi Mạnh Hùng.

- Phát động thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam.

  • Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Sơ kết thi đua đợt thứ nhất.

* Tháng 12/2017

- Sinh hoạt chuyên đề.

- Hoạt động kỷ niệm 22/12.

- Kiểm chất lượng học kỳ I: Hoàn thành điểm số, xếp loại cho học sinh.

- Bồi dưỡng HSG văn hóa, TDTT

  • Kiểm tra chuyên đề 100% GV.

- Thi TDTT theo KH của PGD

* Tháng 01/2018

- Sinh hoạt chuyên đề.

- Tập trung bồi dưỡng học sinh giỏi, TDTT.

- Tổ chức sơ kết học kỳ I (Đợt thi đua thứ 2)

  • Kiểm tra chuyên đề.

- Họp cha mẹ học sinh lần 2.

- Tổ chức lao động vệ sinh, sơ kết XHHGD ở thôn.

- Kiểm tra kiến thức giáo viên.

- Thi thử lớp 10 với khối 9.

* Tháng 02/2018

- Thi giáo viên giỏi cấp huyện vòng 1

- Khảo sát giữa kỳ 2

- Tiếp tục tổ chức sinh hoạt bồi dưỡng học sinh giỏi, TDTT.

- Thi HSG cấp huyện khối 9.

- Tổ chức hội giảng chào mừng ngày 3/2, 26/3.

- Kiểm tra chuyên đề, KT toàn diện GV, gồm các đ/c sau: Ngô Thị Ánh Vân , Tống Thị Uyên.

- Sinh hoạt chuyên môn theo KH của PGD.

- Tổ chức nghỉ tết âm lịch.

- Tổ chức Tết trồng cây.

* Tháng 3/2018

- Tiếp tục hội giảng.

- Hoàn thành kiểm tra toàn diện các đ/c: Ngô Thị Thanh Tú.

- Thi HSG cấp tỉnh.

- Thi thử lớp 10 theo KH của cụm CM

- Kiểm tra giữa kỳ 2

- Sơ kết thi đua đợt 3.

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 8/3, 26/3.

* Tháng 4/2018

- Thi học sinh giỏi cấp huyện.

- Kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện TT, CLB TDTT, vệ sinh học đường.

- Thi thử lớp 10 cấp huyện

- Kiểm tra chuyên đề: 100% GV

- Hoạt động kỷ niệm 30/4 và 1/5.

- Đón đoàn kiểm tra hành chính của phòng giáo dục.

*Tháng 5/2018

- Thi học kỳ 2.

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 19/5.

- Thi thử lớp 10 cấp huyện

- Chỉ đạo hoàn thành chương trình, tổng kết năm học.

- Chỉ đạo tổng kết giáo dục ở thôn; bàn giao HS về địa phương nghỉ hè.

- Kiểm định chất học sinh lớp 5.

- Họp Cha, Mẹ HS lần 3

* Tháng 6/2018

- Xét TN THCS.

- Hoàn thiện hồ sơ học sinh lần 1.

- Thi thử lớp 10 cấp huyện

- Ôn thi tuyển sinh THPT.

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng hè 2018.

- Bố trí cán bộ giáo viên nghỉ hè, trực trường.

* Tháng 7/2018

- Giáo viên nghỉ hè, bố trí trực trường.

- Triển khai kế hoạch bồi dưỡng hè.

* Tháng 8/2018

- Thực hiện cập nhật, làm công tác phổ cập GD. Hoàn thiện hồ sơ học sinh lần 2.

- Ôn tập hè.

- Tổ chức thi lại, xét lên lớp ở lại sau hè.

- Tuyển sinh lớp 6 mới.

- Biên chế học sinh các lớp.

- Chuẩn bị cơ sở vật chất năm học mới.

- Tổ chức học tập nghiệp vụ, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ hè 2018.

- Thực hiện kế hoạch năm học mới.

 

Kế hoạch tháng sẽ được điều chỉnh, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế và KH của ngành cấp trên.

 
  

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 5
Tháng 05 : 50
Năm 2021 : 449