ẢNH VỆ SINH CỦA GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN TRUNG TRONG NHỮNG NGÀY NGHỈ PHÒNG CHỐNG DỊCH